Albuesmerter

Hva er tennisalbue og hvordan behandles det?

4
(1)

4. April 2022 av Steinar Heiberg

Til tross for navnet skyldes de fleste tilfellene av tennisalbue helt andre ting enn tennis. Tilstanden oppstår på grunn av overbelastning av senene på utsiden av albuen og kan oppstå etter alle typer aktivitet som belaster underarmene. “Kjært barn har mange navn” og det kalles ofte “lateral epikondylitt,” “senebetennelse” og “tendinopati.” Hvis du leser dette og er plaget av albuesmerter, så er det viktigste rådet jeg kan gi at du bør starte behandlingen så tidlig som mulig. Ikke utsett det lenger, så øker du sannsynligheten for at armen blir helt smertefri igjen.

Hva er Tennisalbue?

Tennisalbue er enkelt forklart en overbelastning av senene på utsiden av albuen. Avhengig av om overbelastningen skjer over en kort periode eller gradvis over tid, vil symptomene kunne variere. Det er normalt å oppleve sviende/verkende smerter på utsiden av albueleddet. Noen beskriver også at smertene “hugger til” ved ulike bevegelser. 

Det er vanlig at smertene forverres av aktiviteter som: å gripe (eller ta noen i hånda), bære handlekurv/poser, skjenke fra kanne, skrive på tastatur, strikke eller skru (skrutrekker eller drill). Ofte vil det være mer smertefullt å utføre disse aktivitetene med strukket albue.
I tillegg til smerter i albuen under aktiviteter kan muskulatur nedover i underarmen føles øm og stiv.

Hvordan oppstår Tennisalbue?

Tennisalbue oppstår på grunn av en overbelastning av senene. Det er vanlig å at man i forkant av albuesmertene har hatt en større akutt overbelastning, eller en mer gradvis overbelastning.

En akutt overbelastning innebærer at du over en kort periode (timer – noen få dager) har påført underarmene sbelastning. Ofte blir belastningen for stor fordi aktiviteten du har gjort er uvant, f.eks:

  • Snømåking på vinteren.
  • Bære mye i forbindelse med et flyttelass 
  • Intensiv oppussing en helg. 

Men det kan også skyldes at man endrer mengden eller intensiteten på en aktivitet man allerede gjør jevnlig. Ved en akutt overbelastning tolererer ikke senevevet belastningen og svarer med en raskt isettende irritasjonstilstand.

En gradvis overbelastning kjennetegnes av at du over en lengre periode har påført underarmene litt for stor belastning, uten tilstrekkelig restitusjon/hvile. Når dette skjer er det vanlig at smertene kommer gradvis og øker litt etter litt. Fortsetter dette lenge kan smertene øke gradvis og bli svært hemmende i hverdagen. 

 

Slik behandles Tennisalbue

Det anvendes mange typer behandlingsformer for tennisalbue. Noen er bedre dokumentert enn andre og bør alltid være en del av behandlingen. Du får nå lese mer om det vi anser som primær-tiltak (tiltak som alle bør få) og supplerende tiltak som kan bidra til enda bedre effekt.

Belastningsstyring og Økt kunnskap

Ettersom tennisalbue skyldes en overbelastning er det 100% nødvendig å snakke om belastningsstyring. Dette dreier seg om at du som har tennisalbue lærer hvordan du skal forholde deg til symptomene dine. Bør man unngå alt som er vondt? Bør man trene tungt og overse smertene? Det finnes ingen klar fasit på disse spørsmålene, og det er derfor alltid behov for å vurdere hvert enkelt tilfelle. Hvordan man skal forholde seg til symptomene er også avhengig av hvor lenge det har vart og flere andre faktorer. Allikevel er det mulig å lage noen generelle retningslinjer:

  • Ved en akutt overbelastning er det lurt å redusere smertefulle aktiviteter i så stor grad som mulig i ca 1 – 2 uker. Det er allikevel lurt å bevege håndledd og albue så lenge det er tilnærmet smertefritt.
  • Etter 1-2 uker er økt smerter underveis i trening eller aktivitet greit så lenge smertene raskt roer seg, helst ila noen timer. 

Individuelt tilpassede øvelser

Når man har fått en god forståelse for hvordan man bør forholde seg til symptomene er det på tide å starte med tilpassede øvelser. Er man i en helt akutt fase kan dette være enkle bevegelser uten, eller med lett motstand. Har man kommet litt lenger i forløpet kan dette være tyngre og/eller sammensatte øvelser. Målet med øvelsene er å stimulere senen til å bli sterke, og øke toleransen for belastning. Øvelsene som brukes involverer alltid muskler/sener i albueleddet, men hvilke øvelser som velges avhenger av dine symptomer. Som med annen behandling er det viktig at behandlingen er tilpasset til deg. 

Trening fungerer fordi tunge øvelser stimulerer til økt produksjon av senevev. Med andre ord bidrar treningen til at senene reparere seg selv og til at senene blir sterke og utvikler større toleranse for belastning. 

Trykkbølgebehandling

I tillegg til belastningsstyring og trening kan man ta i bruk trykkbølgebehandling. Behandlingsformen brukes primært for å behandle plager i muskler og sener, og har blitt mer og mer vanlig de siste 20 årene. Behandlingstiden er kort (ca 10 minutter) og utføres vanligvis 3-5 ganger med ca 1 ukes mellomrom. Trykkbølgebehandling hjelper mot tennisalbue ved at den stimulerer til økt reperasjon av senevevet og reduksjon av smertene. Vi bruker alltid trykkbølgebehandling som et tillegg til annen behandling, og ser god effekt av dette.

Likte du artikkelen vår? Gi en ærlig vurdering.

4 / 5. 1

Scroll to Top