Tenk på dette før du drar til fysioterapeuten

Som fysioterapeut ser jeg mange forskjellige pasienter med ulike plager. De fleste har det til felles at kommer for å bli kvitt smerter eller ubehag som påvirker jobb, trening eller hverdagen generelt. Foruten denne fellesnevneren er de like forskjellige som alle oss andre. En ting jeg ser støtt og stadig er at noen er litt for "forsiktige."

Med dette mener jeg at det kan være vanskelig å få frem informasjon og tanker jeg som behandler anser som viktig. Målet med innlegget er at alle som leser det skal få litt mer ut av sitt neste møte med en behandler, enten det er fastlege, fysioterapeut eller en annen behandler.

Dine forventninger er verdifulle

For det første, spør deg selv hva du forventer, slik at du har dette mer eller mindre klart for deg.

Deretter er det viktig å formidle dette. Selv forsøker jeg alltid å stille spørsmålet: «hva slags forventninger har du til behandlingen?» Men uavhengig av om du blir spurt er det viktig å få det frem. Dette er viktig blant annet fordi folk har, med unntak av ønsket om å redusere smertene, svært ulike forventninger.

Terapeutens oppgave er å enten innfri disse forventningene, eller å ta det opp til diskusjon dersom vedkommende mener det er urealistisk eller uambisiøst.

 

Mikrofonen er din, bruk den på best mulig måte

Noen forventer at de skal bli bra på x antall behandlinger, eller i løpet av x antall uker.

Andre har forventninger knyttet til behandlingsmetodene.

Noen forventer at behandlingen hovedsakelig vil bestå av massasje, mens andre forventer at det blir å bite tenna sammen og trene seg gjennom smertene.

 

Folk har også ulike tanker om hva slags informasjon de kommer til å få.

Noen er svært opptatt av å få en spesifikk diagnose, helst første time, mens andre er mer opptatt av å få vite hvordan de skal forholde seg til symptomene.

Uansett hva slags forventninger du har, legg dem på bordet når du først har mikrofonen. 

Har du et mål?

To personers mål kan også være svært ulike.

Noen vil redusere smertene slik at de kan sove bedre om natten. Andre ønsker å bli smertefri for å kunne delta i norgesmesterskapet i hinking.

Det kan være lurt å tenke over disse tingene og så fortelle hva du har tenkt.

Hvorfor?

Fordi de påvirker hvordan behandling bør legges opp.

En ting som er sikkert er at hvis du forventer massasje og manuelle grep, og kun mottar råd om fysisk aktivitet og søvnvaner, så kommer du til å bli skuffet. Ingen ønsker at du blir misfornøyd.

Når du legger dine forventninger og mål på bordet påvirker du behandleren, som igjen kan påvirke deg tilbake.

Dette er en del av fundamentet for et godt samarbeid. Og dette samarbeidet er ytterst viktig for et godt resultat.

 

Hva slags behandling har du forsøkt før?

Hvis du har vært hos andre behandlere før, fortell for all del hva dere har gjort.

Da unngår du at dere kaster bort tid.

Eventuelt kan det føre til at man gjør viktige endringer i et tidligere behandlingsopplegg.

 

Aldri pynt på sannheten

Når du jobber med smerte og helse, er det ingen garanti for at en behandlingsform fungerer.

Enhver terapeut håper selvfølgelig at det første man forsøker skal ha utmerket effekt, men det hender at det ikke er slik.

Når jeg sier at man ikke skal pynte på sannheten, er det knyttet til nettopp dette.

 

Opplever du ingen effekt av behandlingen må du si det som det er.

Hvis du sier at du har blitt bedre oppfordrer dette terapeuten til å fortsette i samme retning. 

Det er kanskje vanskelig å tro at noen ikke sier ifra. Men jeg har selv måttet trekke og dra en stund for å få det frem hos noen.

Det er nok bare godt ment, men det virker litt mot sin hensikt.

Si det rett ut, så kan fysioterapeuten få forsvare at man må gi det litt mer tid, eller endre retning.

 

Ta en aktiv rolle i behandlingen

Oppsummert handler dette om å ta en mer aktiv rolle i behandlingen.

Innsikten og informasjonen du sitter på er viktig, og det er ikke slik at en god terapeut kan eller bør gjette seg frem til hva som skjer i kroppen eller hodet ditt.

Hvis behandleren påstår det er du kanskje ikke hos rett behandler.

Ta en aktiv rolle.

Det vil si både i forkant av konsultasjonen; tenk gjennom hva du forventer og hva målene dine er.

Og det gjelder under konsultasjonen og resten av behandlingen; fortell hva du tenker, hva som er gjort før, og hvordan du opplever det som blir gjort. Gjør dette for å skape et godt samarbeid, mer effektiv behandling og høyere måloppnåelse!

Skrevet av Fysioterapeut Steinar Heiberg