Fysioterapi i Sandvika

Din Fysioterapeut i Bærum

Undersøkelse og behandling i sentrum av Bærum

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Fysioterapeuter jobber med kropp, bevegelse, smerte, stress og en rekke andre aspekter innenfor helse. Målet er å forebygge og fremme god helse i befolkningen

Hva er Fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og teoretisk fag i konstant utvikling, men det er viktig å forstå at faget utøves med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis innebærer at undersøkelse og behandling er forankret i forskning, terapeutens erfaring og pasientens ønsker og erfaringer.

Fysioterapeuter i privat praksis arbeider mye med muskel- og skjelettplager, men også med nevrologiske sykdommer eller tilstander , lungesykdommer og en rekke andre problemstillinger. Andre fysioterapeuter kan jobbe på sykehus, i kommunale helsetjenester eller bedrifthelsetjenester. Fysioterapi blir stadig et bredere fag ettersom den moderne forståelsen av smerter og kroppslige problemer utvider seg. 

Fysioterapeuter tar i bruk en rekke ulike behandlingsteknikker dor å øke funksjon, redusere smerter og nå pasientens egne mål. 

Hva Behandler Fysioterapeuten?

Fysioterapeuten kan ha en viktig rolle i behandling av en rekke ulike plager. Under følger noen eksempler:

  •  Smerter eller nedsatt funksjon i muskler og ledd i nakke, skulder, albue, rygg, hofte, kne eller fot.
  • Langvarige smerter som korsryggssmerter, nakkeplager og hodepine. 
  • Overbelastningsplager som tennisalbue, musearm, akilles senebetennelse eller plantar fascitt. 
  • Opptrening av styrke, balanse og funskjon grunnet sykdom eller alder. 
  • Undersøkelse og opptrening av idrettsskader.

Behandling ved Sandvika Fysioterapi

Ved Sandvika Fysioterapi har vi fokus på at konsultasjoner skal være lange nok for å ivareta deg som pasient. Det er videre essensielt at du er med på å bestemme behandlingsforløpet utfra det som passer din hverdag best og dine mål med behandling. Du skal alltid få den informasjonen du trenger for å ta gode valg. 

Noen har behov av diagnostisk avklaring, å finne ut årsak til en plage, og andre kanskje trenger oppfølging og et lenger behandlingsforløp. 

Første time er alltid en lengre time der man har god tid å fortelle om hvordan problemet startet og har utviklet seg, som følges av en klinisk undersøkelse. Oppfølgingstimer er noe kortere, der tiltak / behandling følges opp. 

Vi er også  opptatt av å kommunisere med fastleger og andre profesjoner ved behov for dette.