Undersøkelse og behandling i sentrum av Bærum

 

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Fysioterapeuter jobber med kropp, bevegelse, smerte, stress og en rekke andre aspekter innenfor helse. Målet er å forebygge og fremme god helse i befolkningen. 

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og teoretisk fag i konstant utvikling. Men det er viktig å forstå at faget utøves med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis innebærer at undersøkelse og behandling er forankret i forskning, terapeutens erfaringer og pasientens ønsker og efaringer. Fysioterapeuter i det private jobber mye med muskel- og skjelettproblemer, men også med nevrologiske sykdommer, lungesykdommer og en rekke andre problemstillinger. Men mange fysioterapeuter jobber på sykehus, i kommunale helsetjenester og i bedriftshelsetjenester. Fysioterapi blir stadig et bredere fag ettersom den moderne forståelsen av smerter og kroppslige problemer utvider seg. Fysioterapeuter tar i bruk en rekke ulike behandlingsteknikker for å øke funksjon, redusere smerter og nå pasientenes egne mål.

 

smerter i nakke

Hva behandler fysioterapeuten?

Fysioterapeuten kan ha en viktig rolle i behandling av en rekke ulike plager, under følger noen eksempler:

  • Smerter eller nedsatt funksjon i muskler og ledd i nakke, skulder, albue, rygg, hofte, lår, kne, legg og fot.
  • Langvarige smerter som korsryggplager, nakkeplager og hodepine.
  • Overbelastningsplager som tennisalbue/musearm og jumpers knee.
  • Opptrening av styrke, balanse og funksjon grunnet nevrologiske sykdom eller alderdom.
  • Opptrening og behandling av idrettsskader.

Fysioterapeuter jobber også med lungesykdommer, postoperativt og med gruppetrening.

Behandling ved Sandvika Fysioterapi:

Ved Sandvika Fysioterapi er det fokus på at alle konsultasjoner skal være lange nok til å ivareta deg som pasient. Det er videre essensielt at du som pasient er med på å velge blant ulike behandlingsformer og at du får den informasjonen du trenger for å ta gode valg. Vi er opptatt av å kommunisere med fastleger og andre profesjoner for å sikre best mulig behandling. Første time hos fysioterapeuten er alltid en lengre "førstegangskonsultasjon." Deretter fortsetter man vanligvis med litt kortere behandlingstimer.

Førstegangskonsultasjon:

Ved Sandvika Fysioterapi settes det av inntil 50 minutter til førstegangskonsultasjon. Dette skyldes at nye pasienter bør få god tid til å fortelle om sin plage, få gjennomført en grundig undersøkelse og til slutt snakke om ulike behandlingsalternativer.

Videre behandling:

Etter førstegangskonsultasjonen vil det avgjøres om det er indikasjon or behandling, og hvor vidt pasienten ønsker behandling. Behandlinger varer i inntil 30 minutter for å sikre helhetlig oppfølging og god tid til å finne de optimale tiltakene for deg.

I tillegg tilbys trykkbølgebehandling og hjemmebehandling.

Ønsker du å vite mer om tjenestene ved Sandvika Fysioterapi kan du ta kontakt med fysioterapeuten direkte på tlf 40 43 10 40 eller på mail kontakt@fysioterapisandvika.no.