Tjenester og priser

Fysioterapi:

Førstegangskonsultasjon:

Ved Sandvika Fysioterapi settes det av inntil 60 minutter til førstegangskonsultasjon. Dette skyldes at nye pasienter bør få god tid til å fortelle om sin plage, få gjennomført en grundig undersøkelse og til slutt snakke om ulike behandlingsalternativer. Førstegangskonsultasjonen koster 600 kr.

Videre behandling:

Etter førstegangskonsultasjonen vil det avgjøres om det er indikasjon or behandling, og hvor vidt pasienten ønsker behandling. Behandlinger varer i inntil 40 minutter for å sikre helhetlig oppfølging og god tid til å finne de optimale tiltakene for deg. Behandlingen koster 450 kr.

Trykkbølgebehandling:

For flere lidelser som f.eks senebetennelse/tendinopati er trykkbølgebehandling svært effektivt. Behandlingen fungerer ofte best i kombinasjon med andre tiltak. Trykkbølgebehandlingen blir derfor ett supplement til en vanlig behandlingstime. Trykkbølgebehandling koster derfor 150 kr i tillegg til den vanlige behandlingsprisen.

Hjemmebehandling:

Fysioterapibehandling i hjemmet tilbys i områder nært Sandvika. Les mer om hjemmebehandling. Hjemmebehandling består av en førstegangsundersøkelse på 60 minutter og  videre behandling på 45 minutter per gang. Pris for undersøkelse er 650 kr og behandling 550 kr.